Campus Pro
er et komplett dataverktøy for skoler, små som store. Campus Pro følger studenten fra første forespørsel til fullført studium.

Klikk på bilde for å se skjermbilder fra Campus pro.


•Mangler dere et støtteverktøy for å generere og skrive ut timeplan som er tilpasset hver student?

•Tilbyr dere ikke fagprodukter som avviker fra klassestruktur fordi dette gir administrativ hodepine?

•Har dere tungvidte, manuelle metoder for å registrere fravær. Hvorfor ikke la læreren legge dette inn via web?

Campus Pro har løsningen på disse problemene og mange andre. Programmets hovedelementer består av følgende:
 • Personalia for studenter og lærere.
 • Interresse modul med status og oppfølging av korrespondanse mellom skolen og fremtidige studenter.
 • Søknadsmodul med automatisk kostnadsberegning og fakturering der det er ønskelig. Inkludert formidling av søknader til eksterne studiesteder.
 • Studium modul som bla. viser fag, kostnader med bilag samt meldinger knyttet til studenten.
 • Består studie av flere sammensatte studium? Beskriv dette i Program modulen og la studenten søke på programmet.
 • Økonomi modul med mange funksjoner som gjør bilagshåndteringen enkel. Delfakturering i henhold til betalingsplan. Ocr innlesing av betaling og auto kontering av reskontro. Mange standard regnskapsrapporter.
 • Individuell timeplan uavhengig av klassestruktur.
  Unik fordelingssystem sikrer studenten mot fagkollisjon på timeplanen.
 • Utskrift av timeplan for lærer, student og rom.
 • Integrering med eLæring via standard xml format IMS.
 • Registrering og visning av data på web, bla fraværsføring med innlogging pr lærer og SSL sikkerhet.
 • Integrert tekstbehandling som gjør brevfletting meget enkelt.
 • Utsendelser av ePost og SMS direkte med data flettet fra databasen.
 • Logging av all korrrespondanse mot studentene, brev, faktura, epost.
 • Markedsanalyse modul. Legg inn spørsmål og svar alternativer. Knytt disse opp mot studente via søknad eller studium og legg inn studentens svar med valg av svaralternativ.

Spesial tilpassning
Selv om Campus Pro er komplett og ferdig til bruk, vet vi av erfaring at mange skoler er ulike og har forskjellige behov. Derfor vil vi selvfølgelig kunne tilpasse nye funksjoner og data til akkurat din skoles hverdag. Ta kontakt, så finner vi en løsning på ditt behov. Les mer under om de mange standard funksjoner som allerede er integrert i Campus Pro.

Studenter
Studenter registreres med navn, skole og hjemme adresse. Systemet sjekker mot dobbeltlagring av studenter. En student kan være oppmeldt i flere studier. Legg inn digitalt bilde av studenten direkte i databasen. Bildet kan bla skrives ut på klasselister.

Søknad
Søknad på enkeltstudium eller program. Automatisk oppføring av økonomi ut i fra regelverk. Status oppfølging av søknad. Auto overføring av godkjent søknad til studium modul.

Studium.
Studium skjermbildet er delt inn i flere sider som viser fagpåmeldinger, økonomi og ferdig oppsatt timeplan m.m. Herfra gjøres alle endringer med fag, timeplan og økonomi.

Økonomimodul med fakturering.
Kostnader regnes automatisk ut i forhold til regelverk og fagpåmeldinger. Fakturering skjer via en betalingsplan som deler innbetalingene i % av totalbeløp. Kun de studentene som ikke har oppfylt % innbetalingen blir fakturert. Faktureringen blir dermed meget enkel å administrere. Faktura benytter OCR giroer med KID felt. Dette gir mulighet for automatiske innlesning av innbetalinger som leveres av BBS samt automatisk oppdatering av reskontro.

pluss mye mye mer...
Fordeling av studenter til forskjellige fag og klasser er ofte et stort problem. Campus Pro har en unik fordelingsautomatikk som garanterer mot dobbelbooking og overfylte klasser.

Innskanning av dokumenter direkte inn i databasen, knyttet opp mot studenten. Bilde, vitnemål eller andre dokumenter er direkte tilgjengelig i Campus Pro.

Hjelpeverktøy for Fag analyse viser meget elegant alle mulige fagkombinasjoner som studentene har valgt. Dette er ett effektivt verktøy ved planlegging og fordelingen av studentene til fag og klasser.

Standard brev med integrert tekstbehandler gir muligheter til å flette tekst direkte med informasjon fra databasen, feks. til velkomstbrev og girotekst. En mengde formler som er tilgjengelig i brevene, gjør det meget lett å hente informasjon fra databasen.

Korrespondanse med studenter via Epost direkte fra databasen gir store besparelser i tid og penger. Standard brev fra Campus Pro eller fra disk som vedlegg gjør dette til et meget kraftig verktøy.

Send SMS direkte fra Campus Pro til et utvalg av studenter. SMSen loggføres mot studentene for oppslag i etterkant.

Fravær registrering via internett direkte i databasen med 4D WEB modul. Sikker overføring av data med SSL.

Integrering mot eLæringsplattformer på internet med XML datautveksling med IMS Global Learning format.

Lister med funksjonsknapper i alle moduler, gjør programmet svært enkelt å bruke. Flere vinduer (prosesser) fra ulike deler av programmet kan være oppe samtidig. Dette, sammen med den unike koblingen mellom prosessene gjør systemet meget fleksibelt. Dra & Slipp data mellom skjermbilder.

Programmet inneholder selvfølgelig en kraftig rapportgenerator. Denne gir mange muligheter til å utforme egne rapporter på en svært enkel måte.

En detaljert brukerdokumentasjon følger med programmet.

Pris: Avhenger av konfigurasjon. Ta kontakt for et raskt estimat.

Nøl ikke med å ta kontakt. Se kontaktinformasjon på kontaktsiden.